O nás

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) má 30 odborných pracovišť a 17 center vysoce specializované péče. Má Statut komplexního kardiovaskulárního, cerebrovaskulárního a onkologického centra. Pracoviště jsou výukovými základnami Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a zdravotních škol.

Více informací o FNUSA

Nedílnou součástí je Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC). Jedná se o vědecko-výzkumné centrum nové generace zaměřující se na hledání nových metod, technologií a léčiv pro prevenci, diagnostiku a léčbu především kardiovaskulárních a neurologických onemocnění a poruch, jako jsou selhání srdce, koronární syndromy, hypertenze, srdeční arytmie, spánková apnoe, cévní mozková příhoda či demence a Alzheimerova choroba. FNUSA-ICRC je výzkumné centrum financované převážně z národních a mezinárodních grantů. Jedná se o ojedinělé centrum, jehož výzkum je napojen přímo na klinickou péči. Na výzkumných aktivitách centra se v současnosti podílí více než 350 výzkumných pracovníků a lékařů z 28 zemí celého světa.

Více informací o FNUSA-ICRC
Nastavení cookies