Očima zaměstnanců

„Práci U sv. Anny vnímám jako smysluplnou, potřebnou a stabilní, což je zejména v dnešní době vzácností. Poznal jsem zde navíc spoustu nových přátel, díky kterým do práce chodím rád.“

Vlastimil S., dělník nádvorní čety

„Práce pro FNUSA-ICRC mi umožňuje kombinovat práci v klinické medicíně společně s výzkumem. Díky této symbióze a spolupráci s dalšími výzkumníky FNUSA-ICRC se daří realizovat naše výzkumné záměry. Věříme, že takto přispějeme k vývoji nových léčebných strategií.“

Martin H., lékař a výzkumník

„Ve FNUSA pracuji od roku 1990 a opravdu bych neměnila. Je to má srdeční záležitost a jsem hrdá a i vděčná, že zde mohu pracovat. Jsem pyšná, že zde zajišťujeme ošetřovatelskou péči na vysoké úrovni a vedení nemocnice si váží naší práce. Klienti se k nám rádi vracejí a personál nám neodchází.“

Markéta Z., zástupce odborů, vrchní sestra

„Pracuji v nemocnici U sv. Anny v Brně na klinice rehabilitace 12. rokem, předtím jsem byla na jiném pracovišti naší nemocnice 8 let (DRO). Nástup na rehabilitaci pro mě znamenal přechod k jinému oboru, obrat v profesním životě o 180 stupňů a vykonávání pestré a zajímavé práce. Nikdy jsem nelitovala.“

Hana D., lékařka

„Ve FN pracuji více jak 25 let, protože je to nemocnice s historií, v centru města. Má dobré jméno jako zaměstnavatel, zájem o zaměstnance, nastavený systém benefitů a u nás na klinice příjemný kolektiv.“

Lenka L., vrchní sestra

„V této nemocnici pracuji již 30 let. Přestože do zaměstnání dojíždím z jiného města, nikdy bych neměnila.“

Silvie W., všeobecná sestra

„Velice si cením, že mám kolem sebe příjemný kolektiv a vzájemná spolupráce je zde samozřejmostí. Důležitost a obdiv též patří profesionálnímu a především lidskému přístupu, jak našemu vedení na pracovišti, tak vedení naší nemocnice.“

Jindra B., všeobecná sestra

„Po absolvování SZŠ, obor zdravotní laborant, jsem nastoupil v roce 1988 (tehdy ještě do KÚNZ) na oddělení klinické biochemie, kde pracuji dodnes.
Původním hlavním faktorem proč ke svaté Anně byla dopravní dostupnost, protože nejsem Brňák. Během let zde prožitých jsem ale zjistil, že v takovém prostředí, kde se velká část zaměstnanců zná osobně a vychází si maximálně vstříc, což vytváří jakousi rodinnou atmosféru, chci zůstat až do konce svého profesního života. U mě konkrétně rodinnou atmosféru doslova, protože jsem si zde našel manželku, se kterou jsme spolu už 22 let. Kolektiv našeho oddělení je již mnoho let tak neměnný, že se celá nemocnice pro mne stala druhým domovem. Vždyť zde člověk stráví mnohdy možná i více času, než doma. Jistěže není všechno perfektní, všichni máme nějaké rezervy, na kterých bychom mohli zapracovat. Ale to nic nemění na mém přesvědčení, že bych šel ke svaté Anně pracovat znovu a znovu bych ji jako zaměstnavatele doporučil. Jediné, co mi opravdu vadí, je naprosto zbytečná a přebujelá byrokracie, ale na tomto poli asi nic nezměním. Žijeme přece v České republice… Přeji celé naší nemocnici mnoho spokojených a uzdravených pacientů a také mnoho alespoň tak spokojených zaměstnanců, jako jsem já.“

Petr C., zdravotní laborant

„Do FN u sv. Anny jsem nastoupila po maturitě a vybrala jsem si chirurgický obor, který mě více lákal. Ve své práci jsem vždy měla a mám možnost se učit novým postupům, pracovat z moderními materiály a pomůckami, vzdělávat se ve specializačních kurzech a školeních, účastnit se stáží na jiných pracovištích a odborných konferencí.

Práce se mi líbí, je sice náročná, vyžaduje zodpovědnost a odhodlání, ale neměnila bych.

Nejhezčí odměnou je uzdravený a spokojený pacient. :-)“

Radka J, staniční sestra

Nastavení cookies